Avís legal

Identificació i Titularitat

En compliment de l'article 10 de la Llei 34 / 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el Titular del lloc Web www.montsilva.com exposa les seves dades identificatives.

Titular: Montserrat Bartra Solé.

NIF: 40563019N.

Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya número 053368.

Títol de Tècnic en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural. (Real Decret 2049/1995, de 22 de desembre, substituït i equivalent al Real Decret 402/2020, de 25 de febrer, segons la Disposició addicional tercera.)

Certificat de Superació del Primer Nivell d’Excursionisme, corresponent al títol de Tècnic d’Esport. (Real Decret 318/2000, de 3 de març, equivalent al Real Decret 702/2019, de 29 de novembre, segons la Disposició addicional quarta.)

Domicili: Tortellà, 17853, Girona.

Telèfon: +34 607475455

Correu electrònic: [email protected].

Lloc Web: www.montsilva.com

Finalitat

La finalitat del lloc Web www.montsilva.com és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que s’ofereixen amb una sèrie de continguts de caràcter informatiu sobre les activitats que es realitzen.

Condicions d'Ús

La utilització del lloc Web li atorga la condició d'Usuari, i implica l'acceptació completa de totes les clàusules i condicions d'ús incloses en les pàgines:

-Avís Legal.

-Política de Cookies.

Si no estigués conforme amb totes i cadascuna d'aquestes clàusules i condicions abstingués d'utilitzar aquest lloc Web.

L'accés a aquest lloc Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb el Titular.

A través d'aquest lloc Web, el Titular li facilita l'accés i la utilització de diversos continguts que el Titular o els seus col·laboradors han publicat per mitjà d'Internet.

A aquest efecte, vostè està obligat i compromès a NO utilitzar qualsevol dels continguts del lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats pel Titular, d' altres usuaris o de qualsevol usuari d' Internet.

Continguts

El Titular ha obtingut la informació, el contingut multimèdia i els materials inclosos en el lloc Web de fonts que considera fiables, però, si bé ha pres totes les mesures raonables per assegurar que la informació continguda és correcta, el Titular no garanteix que sigui exacta, completa o actualitzada. El Titular declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'aquest lloc Web.

Queda prohibit transmetre o enviar a través del lloc Web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics, o missatges que, en general, afectin o violin drets del Titular o de tercers.

Els continguts del Lloc Web tenen únicament una finalitat informativa i sota cap circumstància s'han de fer servir ni considerar com a oferta de venda, sol·licitud d'una oferta de compra ni recomanació per realitzar qualsevol altra operació, tret que així s'indiqui expressament.

El Titular es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Lloc Web, els vincles o la informació obtinguda a través del lloc Web, sense necessitat de previ avís.

El Titular no és responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització de la informació del lloc Web o de la continguda a les xarxes socials del Titular.

Política de cookies

A la pàgina Política de Cookies pot consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies.

Enllaços d'interès a altres llocs Web

El Titular pot proporcionar-li accés a llocs Web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet en les quals podrà ampliar les dades ofertes al lloc Web.

Aquests enllaços a altres llocs Web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació perquè vostè visiti les pàgines web de destinació, que estan fora del control del Titular, per la qual cosa el Titular no és responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat que obtingui en seguir els enllaços.

Així mateix, el Titular no respon dels links o enllaços ubicats als llocs web vinculats als quals li proporciona accés.

L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l' existència de relacions entre Titular i el propietari del lloc on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació o aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis.

Si accedeix a un lloc Web extern des d'un enllaç que trobi al Lloc Web vostè haurà de llegir la pròpia política de privacitat o avís legal de l'altre lloc web que pot ser diferent de la d'aquest lloc Web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat del Titular, quedant reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit del Titular.

El Titular no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d’aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Limitació de responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través d'aquest lloc Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica el Titular incorpora millores i/o canvis a la informació continguda i/o els Serveis que pot introduir en qualsevol moment.

El Titular no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius sense perjudici que el Titular realitza tots els esforços a evitar aquest tipus d'incidents.

El Titular declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels Serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, el Titular no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals de fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que et pugui ser causat per causes alienes al Titular.

Abans de prendre decisions i/o accions sobre la base de la informació inclosa al lloc Web, el Titular li recomana comprovar i contrastar la informació rebuda amb altres fonts.

Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola.

Sempre que no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d' aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts acorden sotmetre's als jutges i tribunals de la província de Girona, amb renúncia expressa de qualsevol altra jurisdicció que pogués correspondre'ls.

Contacte

En cas que vostè tingui qualsevol dubte sobre aquestes Condicions legals o vulgui realitzar qualsevol comentari sobre aquest lloc Web, pot enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça [email protected].


Free Counter