Excursionisme tranquil:

Amb l’accelerat ritme de vida actual, hi ha una tendència d’anar cada cop més ràpid a la muntanya, sense tenir temps de parar-nos a contemplar el que la natura ens ofereix.

Els espais naturals ens conviden a parar i a deixar-nos seduir per la bellesa de tot el que ens envolta. D’aquesta manera és quan de veritat podem gaudir de tots els seus beneficis, harmonitzant-nos de forma holística a través dels aromes, els sons, els colors, les formes, etc.


Atura el temps i contempla.

Free Counter